Ο ιστότοπος isledeli.gr είναι ένας ιστότοπος που δημιουργήθηκε για να ενημερώνει το κοινό σχετικά με την σειρά προιόντων ISLE της οικογένειας Σωτηριάδου- Πουρνάρα.

Τα στοιχεία της εταιρίας είναι: Isle Deli IKE,  

Εργαστήριο Ζαχαροπλαστικής-Λιανικό Εμπόριο Φρέσκων Ειδών
Ζαχαροπλαστικής και Γλυκισμάτων

Κυκλάδων 2, Μελίσσια, 15127

Αρ. ΓΕΜΗ: 165621107000 

ΑΦΜ: 801910289

Δ Ο Υ: Αμαρουσίου

Τηλ:+30 21 0613 0514

και υπεύθυνος σύμφωνα με το νόμο είναι ο κ. Ιωακείμ Πουρνάρας.

Οποιοδήποτε στοιχείο αυτού του ιστότοπου έχει πνευματικά δικαιώματα, τα οποία ανήκουν στην εταιρία και απαγορεύεται οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή αντιγραφή κειμένων ή φωτογραφιών χωρίς την άδεια της εταιρίας. 

Ειδικά οι φωτογραφίες των προιόντων έχουν δημιουργηθεί από τον Δημήτρη Φραγκούλη (φωτογραφία) και την Ιωάννα Μπαλαφούτη (art direction & food styling) και τον Ιωάννη Μπουροδήμο (food photographer & stylist). Τα δικαιώματα χρήσης των φωτογραφιών έχουν εκχωρηθεί στην εταιρία από τους δημιουργούς τους και απαγορεύεται η αναπαραγωγή και αντιγραφή τους χωρίς την έγγραφη άδεια τόσο των δημιουργών τους όσο και της εταιρίας.

English

About us

The website isledeli.gr is a website created to inform the public about the ISLE product line of the Sotiriadou-Pournara family.

The details of the company are: Isle Deli PC, legaly represented by Mr. Ioakeim Ch. Pournaras

Address: 2, Kykladon Str. Melissia, 15127

Registration Number: 165621107000 

Tax Identification Number: 801910289

Tel: +30 21 0613 0514

and responsible according to the law is Mr. Ioakeim Pournaras.

Any item on this site is copyrighted by the company and any reproduction or copying of texts or photos without the permission of the company is prohibited.

Especially the photos of the products have been created by Dimitris Fragkoulis (photo) and Ioanna Balafouti (food styling) and Ioannis Bourodimos (Food Photographer) The rights to use the photos have been assigned to the company and their reproduction and copying is prohibited without the written permission of both their creators and the company.+30 21 0613 0514

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.